Anna-Lise Bjerager: “Det gælder dit liv – Bent Lexner om jødedom og eksistens”

Efter 40 år som overrabbiner i Det Jødiske Samfund har Bent Lexner som de fleste ved givet opgaven videre til Jair Melchior. Det er samtidig en anledning til at se tilbage, gøre status og gøre sig tanker om, hvilke fremtidsudsigter den udlægning af jødedommen, som han selv hælder til, har i nutidens Danmark.

Med journalisten og forfatteren Anna-Lise Bjerager som pennefører har Bent Lexner samlet sin beretning i bogen “Det gælder dit liv”. En bog, som sent i tilblivelsesprocessen fik anledning til indeholde den refleksion over jødisk liv og praksis, der meldte sig efter terroren i København den 14. februar.

På den måde bliver beretningen et både nærværende og vedkommende bidrag til forståelse af jødisk tradition og af jødernes situation. Det er samtidig et lunt portræt af en personlighed, som er opvokset og har levet i samt ikke mindst spillet en fremtrædende rolle i ortodoks jødisk sammenhæng i Danmark. Det er énsbetydende med stærke traditioner og normer, som ikke umiddelbart lader sig – eller efter Bent Lexners mening måske ikke BØR rokkes.

Det gælder ikke mindst i Bent Lexners kommentarer til forskellen på kvinders rolle i Det Jødiske Samfund og i den progressive jødiske menighed Shir Hatzafon. Efter hans mening vil det udvande rollefordelingen mellem mænd og kvinder i den ortodokse jødedom, hvis man piller ved essentielle sider af religionen – såsom at ordinere kvindelige rabbinere. Samtidig viderebringer han en kommentar fra en person fra Det Jødiske Samfund, der har overværet en gudstjeneste i Shir Hatzafon, hvor han fandt det helt forkert, at der blev læst op – på dansk.

“Det gælder dit liv” er med andre ikke en midter- eller konsensussøgende indlæg i den blandt jøder til stadighed pågående diskussion om, hvilken vej jødedommen skal tage. Bent Lexner erkender åbent sit ståsted – omend man kan ane en åbning i hans verdensbillede, når han er åben for, at kvinder kan spille en større rolle, blandt andet som synagogeforstandere, i Krystalgade. Desuden kan man lægge en vis imødekommenhed, når Bent Lexner under foredrag ‘uden for murene’ siger: “Der findes ikke rigtige og forkerte jøder. Kun forskellige jøder”.

Anna-Lise Bjerager: Det gælder dit liv – Bent Lexner om jødedom og eksistens
Kristeligt Dagsblads Forlag
ISBN: 978-87-7467-230-2
288 sider
Pris: 299,95 kroner