Søren Harslund: Israel – Kampen for staten

Staten Israel er kilde både til stærke følelser over hele spektret fra dyb kærlighed til inderligt had. Hvad kan omverdenen og ikke mindst Israel selv gøre for at navigere ind på vejen til en fredelig udvikling i dialog med palæstinenserne og de arabiske naboer?

I ’Israel – Kampen for staten’ giver Søren Harslund ikke et klokkeklart svar på dette spørgsmål, selv om han tager afsæt i et grundlæggende positivt syn på Israel. Til gengæld bliver man som læser ledt gennem det omfattende og komplicerede net af politiske, personlige og ikke mindst religiøse interesser, der førte til oprettelsen af staten Israel i 1948 og udviklingen i årene frem til i dag.

Søren Harslund starter med at beskrive zionismens rødder som forspil til kapitler om det politiske tovtrækkeri om Mellemøsten. Han lægger af gode grunde især vægt på Englands rolle i forhold til at balancere mellem arabiske, jødiske og engelske interesser i afviklingen af det britiske mandatstyre.

Man kan være enig eller uenig i forfatterens subjektive betragtninger, ikke mindst vurderinger af nøglepersoner i såvel som uden for Israel. Til gengæld for man som læser en klar fornemmelse af de vanskeligheder, som Israels politiske ledere har stået over for indadtil som udadtil i bestræbelserne på at opnå varigt fredelige forhold.

Bogens helt store styrke er koblingen mellem den historiske chronology og tidslinje og et omfattende materiale, suppleret med Søren Harslunds egne noter, der dokumenterer forhandlinger og aftaler.

Forfatteren lader af gode grunde mange spørgsmål stå ubesvaret for læseren, hvilket emnet taget i betragtning bestemt ikke kan betragtes som en svaghed. Bogen giver faktisk så grundig baggrundsviden, at man som læser bestemt ender med at føle, at man er blevet klogere på emnet.


Søren Harslund: Israel – kampen for staten
Scandinavia
ISBN 978-87-71-32558-4
712 sider
Pris: 399 kroner