Harry Freedman: The Talmud, A Biography

Harry Freedman: “The Talmud, A Biography – Banned, Censored and Burned, The Book They Couldn´t Suppress”, Bloomsbury, London 2014, 300 kr.

Læs mere: www.talmudbiography.com

Boganmeldelse af Bodil Kruse

I denne bog præsenterer Harry Freedman, som har en PhD i aramæisk, en baggrundsviden om Talmud, og om hvordan tekstsamlingen er blevet til og hvordan dette tekstkorpus er blevet opfattet i tidens løb.

Han definerer Talmud som “a record of discussions held in the rabbinic academies in Babylon” mellem 230 og 500 CE, en litterær konstruktion hvor debatter og meninger var vævet sammen af senere redaktører til en sammenhæng.

Dette stof blev samlet i det, som er betegnet som Mishna, og er inddelt efter emner i seks afsnit. Det næste trin udvikler sig primært i Babylon i det nuværende Irak. Der var mange jødiske menigheder og akademier, hvor jødiske lærde gennemgik religiøse emner. Disse mænd i deres forsamlinger gennemgik stort set alle emner – ofte som Freedman skriver, uden altid at lægge så megen vægt på den praktiske brug.

Freedman skriver, at Jødedommen og Islam har mange fælles træk, og de er begge baseret på en hellig tekst med regler, der skal fortolkes. Han mener, at Talmud blev udformet i samme periode, hvor den islamiske lovgivning i shari´a blev formuleret. Han nævner eksempler på, at på dette tidspunkt kunne jødiske og muslimske lærde inspirere – og ligne – hinanden. Muslimske lærde kaldte deres afgørelser fatwa´er og jødiske lærde kaldte deres afgørelser for teshuvot.

The Talmud in Its World, bogens første afsnit, går frem til omkring år 1100 CE og i det følgende afsnit, The Talmud in the World, fortæller Freedman om situationen i Middelalderens Europa. I disse tidsrum blev jødiske menigheder udsat for mange og langvarige forfølgelser. Talmud blev ved mange lejligheder beordret brændt af pavelige myndigheder og kom også på listen over pavestolens liste over forbudte bøger. De færreste kirkelige autoriteter havde noget kendskab til hebraisk, og det kan – måske – forklare uviljen mod dette værk.

I 1523 skete noget afgørende. Den første trykte udgave af Talmud blev udgivet i Venedig. Det standardiserede teksten, og det bragte den ud til en videre kreds.

I bogens sidste afsnit skriver Freedman om, hvordan Talmud i dag vækker interesse i mange kredse. Der er adskillige forsøg rundt om i verden – også via internettet – at få kendskab til Talmud ud til flere mennesker.