Udtalelse fra Shir Hatzafons bestyrelse

Kære medlemmer og venner af Shir Hatzafon.

Danmark har endnu en gang fundet vej til nyhedsoverskrifterne som skueplads for en hadforbrydelse mod en religiøs minoritet.

Shir Hatzafon, Progressiv Jødedom i Danmark, tager skarpt afstand fra brandattentatet mod Islamisk Trossamfund. Vi finder det dybt bekymrende, at begivenheden bragte familier og børn, der deltog i søndagsskolen på stedet, i fare.

Vi gør opmærksom på, at der lørdag den 22. august kl. 15 vil blive etableret en fredsring ved moskeen Masjid Wakf, Dortheavej 45, 2400 København NV. Det sker for på tværs af religiøse ståsteder, politiske standpunkter og etnisk oprindelse at modarbejde det had og den frygt, som ligger bag brandattentatet.

En udstrakt hånd er et skridt på vejen til sammenhold og fælles forståelse.

Bestyrelsen af Shir Hatzafon