Beit Yeladim

Skrevet d. af

OLYMPUS DIGITAL CAMERABørnenes Hus – undervisning i jødisk religion og kultur for børn mellem 4 og 14 år

Beit Yeladim har kun eksisteret siden 2001 – men i denne periode har vi nået meget. Udover at forberede børn til Bar- og Bat-Mitzvah’er, har Beit Yeladim tilbudt eller koordineret specielle børnevenlige gudstjenester, rejser, shabbat middage for børnefamilier og – sidst, men ikke mindst – et stimulerende jødisk miljø for eleverne og deres familier. Aktiviteterne har været mulige takket være et stærkt partnerskab mellem synagoge, forældre, børn og undervisere.

Beit Yeladims formål er, at inspirere børnene til at føle en tilknytning til det jødiske folk og spiritualitet, og til det hebraiske sprog, samt en tilskyndelse til at leve efter jødedommens etiske værdier.

Værdier

Beit Yeladim bygger på værdier fra progressiv jødedom, herunder:

  • En fleksibel jødedom, der forandrer sig i forhold til tiden
  • Ligestilling mellem mænd og kvinder, også i synagogen
  • Piger og drenge har lige status i den religiøse uddannelse
  • For børn med en jødisk og en ikke-jødisk forælder ses jødisk opdragelse som afgørende for opfattelsen af barnet som jøde
  • Jødedommens etiske værdier, som inkluderer ærefrygt for liv, respekt for mennesker og ejendom, næstekærlighed, godhed i praksis (g’milut chasadim) og velgørenhed (tzedakah), social retfærdighed og fred, bevarelse af naturen og den humane behandling af dyr
  • Talmud Torah (“studiet af Torah”): den tvangfri undervisning og egentlige skoleundervisning af børn og voksne i jødisk historie og litteratur, tænkning og skik, og det hebraiske sprog, som fundamentet for jødisk liv og forudsætningen for dets bevarelse gennem slægtledene

Generelt lægges der vægt på, at den liberale filosofi er en del af undervisningen, forstået sådan, at der ikke findes “én rigtig” form for jødedom. Børnene orienteres om forskellige jødiske trosretninger og vigtigheden af respekt for andre religioner.

Undervisning

Undervisningens formål er at give eleverne kendskab til:

  • Jødisk identitet
  • Jødisk arv og historie
  • Religion: helligdage, Shabbat og livscyklus, gudstjenestens indhold
  • Jødisk etik

Undervisningen er opdelt i følgende fire grupper efter alder:

Aleph 4 – 6 år

Undervisningen er tilrettelagt efter børn i børnehave- og børnehaveklassealder. Der er ikke egentlig undervisning, men masser af kreative aktiviteter, sang, musik og bevægelse til musik, historiefortællinger med visuelle materialer og fremstilling af hjemmelavede ting der illustrerer det som læreren har fortalt om.

Følgende emner indgår i undervisningen:

  • Jødiske helligdage med tilhørende bagvedliggende historie og særlige symboler, bønner, musik, mad eller andet relevant
  • Shabbat og hvordan denne fejres, herunder indlæring af bønnerne over lys, vin og brød, Havdalah, med krydderibøssen, Havdalah-lys
  • Jødiske symboler, fx Magen David, Chanukkiah, kippa, tallit
  • Tzedakah velgørenhed
  • Historier fra Biblen – fx verdens skabelse, Adam og Eva

Forældrene til de yngste børn er meget velkomne til i begyndelsen at være med i klassen.

Beit 7 – 8 år

Indholdet er nu lidt mere skoleagtigt og der kan gives lektier. Undervisningen er fortsat tilpasset børnenes modenhedsniveau og kendskab til jødedom. Deres viden og kundskabsniveau kan være meget forskellig, hvorfor det kan være nødvendigt at bede enkelte forældre om at tale om eller gennemgå visse temaer derhjemme. Der lægges fortsat vægt ved repetition af det tidligere indlærte, med tilføjelse af nyt, musik og sang samt kreativitet og fremstilling af egne ting, der relaterer til undervisningen.

Følgende emner indgår i undervisningen:

  • Fortsat repetition og læring omkring de jødiske helligdage
  • Fortsat læring om personer fra Biblen
  • Tzedakah og Mitzvah
  • Repetere og lære ny bønner: Shema, Shabbat-bønnerne, Ma Tovu, Barchu, Mi Chamocha, Ose Shalom
  • Tale om jødiske værdier
  • Introducere synagogen og synagogens symboler
  • Om Jerusalem
  • Lidt om gamle dage – fx højtlæsning af skønlitterære værker egnede for børn

Gimmel 9 – 10 år

Undervisningen i de mere traditionelle emner fortsætter, og der vil som altid være en vis repetition af gammelt stof, samtidig med noget nyt. Som forberedelse til Bnei Mitzvah-undervisningen vægtes hebraisk i denne periode ligeledes viden om jødernes historie i Europa (ikke Shoah) samt spørgsmål og diskussioner om etik og moral.

Følgende emner indgår i undervisningen:

  • Fokus på hebraisk, i forhold til alfabetet og bønner
  • Fortsat læring om personer og historier fra Bibelen og moralske dilemmaer knyttet til historierne
  • Fordybelse omkring Pesach, med tilhørende bønner
  • Kendskab til Havdalah og Chanukka-bønner og sange
  • Introduktion til Mishnah og Talmud
  • Jiddishkeit – shtetlliv/ghettoliv – hvordan jødisk liv levedes i gamle dage, høre klezmermusik
  • Jøderne i Spanien, guldalderperioden – Maimonides – samliv imellem muslimer, katolikker og jøder, integration
  • Tale om hvad Bar/Bat Mitzvah betyder – individuelt og generelt. Reflektere over egen situation og jødiskhed
  • Geografi – kort over Israel – hvor bor der jøder – hvordan ser de ud?
  • Moral – om at være jøde i et ikke-jødisk samfund

Lærere

Vore lærere har alle den nødvendige viden om jødedom, er hebraiskkyndige og har praktisk erfaring med børn.

Hvor og hvornår

Aleph, Beth og Gimmel holdene mødes kl. 10.30 – 12.30 om søndagen i den første hele weekend hver måned (se undervisningsplan). Venligst se i kalenderen for oplysninger om, hvornår der er Beit Yeladim.

Der kræves 4 børn for at oprette et undervisningshold.

Sted: Unitarernes Hus, Dag Hammarskjölds Allé 30, 2100 København Ø

Kontakt

For flere detaljer, ring venligst på +45 2370 9757 eller e-mail:shir@shirhatzafon.dk.