Stockholm2008Siden Shir Hatzafon begyndte som en lille gruppe af mennesker, der mødtes privat, har det været en glæde at kunne bistå progressive jøder i de andre nordiske lande. Således er der et tæt samarbejde med foreningen Progressiv Jødedom i Norge og grupperingen Progressiv Judendom i Stockholm (en del af den jødiske menighed i Stockholm). Der er også løbende kontakter med den jødiske forening i Lund.

Shir Hatzafon har gennem vores relative korte eksistens budt flere personer velkomne på vores konverteringshold fra Norge, Sverige og Finland.

Lægfolk fra de tre lande mødes hvert andet år med det formål at knytte tættere bånd og diskutere vores egne og fælles udfordringer.

De tre lande er gået sammen om et fælles projekt, der har til formål at afhjælpe manglen på rabbinere i Europa og Norden i særdeleshed. I oktober 2009 mødtes ca. 12 lægfolk fra de tre lande for at påbegynde en uddannelse, der skal ruste dem til at lede gudstjenester i deres menigheder. Planlægningen er foregået i nært samarbejde med Shir Hatzafons fast tilknyttede rabbiner Tirzah Ben David fra Israel og Shir Hatzafons grundlæggende rabbiner dr. Charles Middleburgh fra Leo Baeck College i London. Undervisningen bliver forestået og støttet af World Union for Progressive Judaism i Jerusalem og ved henholdsvis rabbiner David Wilfond, Hebrew Union College og rabbiner Rich Kirschen, Anita Saltz International Education.