B’nei Mitzvah

BnaiMitzvahBar- og Bat-Mitzvah undervisning 11 -14 år

Bar- og Bat-Mitzvah er det særlige øjeblik, hvor den unge overgår fra at være barn til at være voksen i religiøs forstand. Den unge regnes nu som et ansvarligt medlem af det jødiske samfund og kan deltage i religiøse ceremonier på lige fod med voksne.

Ceremonien er hverken begyndelsen eller slutningen på den unges liv som jøde, men et skridt på vejen, til at påtage sig forpligtelsen at gøre jødedom til en del af hans/hendes fremtidige liv.

Undervisningen foregår 2 gange månedligt a 2 timer, fra september – juni hvert år, i en periode på 2 år. Det er muligt at begynde undervisningen når som helst i forløbet. Tilrettelæggelsen af undervisningen, såfremt den unge begynder midt i semestret, aftales med læreren.

Selve datoen for Bar/Bat Mitzvah-ceremoniens afholdelse drøftes med den ansvarlige rabbiner, men behøver ikke nødvendigvis at ligge i slutningen af undervisnings-forløbet. Den unge forventes dog at gennemføre de 2 års undervisning, uanset om Bar/Bat Mitzva-ceremonien er overstået.

Indhold:

Vi har etableret et undervisningsforløb efter retningslinjer fra World Union for Progressive Judaism (WUPJ) og godkendt af vor stiftende rabbiner Charles Middleburgh.

Værdier, historie og kultur

Undervisning i jødedommens teori og praksis fokuserer på jødisk identitet og religion, tro og ritualer, det jødiske folks historie, Holocaust, Israel, jøder i Danmark samt orientering om forskellige retninger indenfor jødedom. De unge lærer også om mange vigtige begreber, som for eksempel tikkun olam, mitzvot, jødisk kalender.

Undervisningen suppleres med film, udflugter, besøg af gæsteforelæsere eller andre arrangementer. Der kan blive tale om arrangementer udenfor den almindelige undervisningstid, hvilket altid aftales mellem lærere og elever/forældre.

Hebraisk

Hebraisklæreren er den unge behjælpelig med at lære Torah-portionen. Det er også vigtigt at den unges hebraiskkundskaber tillader ham/hende at kunne følge med i, forstå og sætte pris på Shabbat gudstjenesten.

Hebraiskundervisningen ligger tidsmæssigt udenfor det ovenfor skitserede forløb og aftales individuelt med en af de hebraiskkyndige lærere vi kan henvise til. Betaling for hebraisk- undervisningen er ikke indeholdt i Bar- og Bat-Mitzvah-gebyret og afregnes direkte med læreren. Der må påregnes hebraiskundervisning ca. 1 gang ugentlig i forløbet, afhængigt af forudgående kundskaber.

Gudstjenester

Følgende bønner/velsignelser indgår i undervisningen hos hebraisklæreren: Shema, Barchu, Veyahafta, Amidah (de første 2 stykker), Bønner før og efter Torah-læsning, Aleinu, Kiddush-velsignelser/bønner, Adon Olam, Ein keloheinu, Tallit-velsignelse, den unges individuelle Torah-portion (aftales med rabbineren), Haftorah-portion, Dvar Torah.

Der kræves desuden deltagelse i 10 af Shir Hatzafons gudstjenester i løbet af 2 år.

For at kunne deltage i Bar/Bat Mitzva-undervisningen, kræves at mindst én af forældrene er medlem af Shir Hatzafon. Før opstarten af undervisningen ønsker vi en samtale med forælderen/forældrene med henblik på at informere om tilbuddet og de krav der stilles til såvel eleven som forældrene.

Lærere

Vore lærere har alle den nødvendige viden om jødedom, er hebraiskkyndige og har praktisk erfaring med børn.

Kontakt

For flere detaljer, ring venligst på +45 2370 9757 eller send en e-mail til: shir@shirhatzafon.dk.

Scroll to Top