Israel

Progressiv jødedom anerkender den enestående rolle, som Eretz Yisrael (det bibelske Israel) har spillet i historien, som fokus for vores folks bønner og håb gennem tiderne. Vi erkender også, at den diskrimination og forfølgelse, som kulminerede i Holocaust og som så ofte har været vores folk lod gennem århundreder, har gjort genskabelsen af et uafhængigt jødiske samfund i vores gamle fædreland til et spørgsmål af højeste nødvendighed. Vi hylder derfor zionismens pionerer samt grundlæggere og forsvarere af staten Israel, hvis visioner og mod har forvandlet denne drøm til virkelighed.

Vi bekræfter vores nære bånd til staten Israel, vores solidaritet med vores brødre og søstre, som bor indenfor dets grænser og vores engagement i staten Israel. Vi glædes over dets eksistens og resultater. Israels sikkerhed og velfærd og fremtid ligger os stærkt på sinde. Vi håber på en stadig mere fuldstændig virkeliggørelse af de idealer, der blev anført ved statens uafhængighedsproklamation, således at Israel endnu mere kan blive et kraftcenter for det gode i livet af det jødiske folk, befolkningerne i Mellemøsten og menneskeheden.

Vi er som progressive jøder en stolt del af den jødiske diaspora. På trods af de lidelser vores folk har oplevet i gennem tiderne som religiøst mindretal, har der også været lande og tider, hvor jøder har levet og lever som stolte og aktive medborgere. I perioder er jødisk religiøs og kulturel kreativitet blevet stimuleret gennem tæt kontakt med andre religioner og kulturer. Desuden er jødedom, som en universel religion, i princippet hjemme overalt på Guds jord og har en indfriende bidrag at yde til menneskeheden (som vores tekster taler om at “være et lys for nationerne”). Det er derfor et positivt ønske, at der bør være en jødisk tilstedeværelse i mange lande. Vi anser det derfor som værende vigtigt at opretholde stærke, selvsikre og respektfulde jødiske samfund i diasporaen.

Vi ønsker at se et konstruktivt forhold af gensidig respekt, støtte og berigelse mellem Israel og diasporaen. Vi mener, at diasporaen har en del af ansvaret for og andel i opbygningen af staten Israel, som et tilflugtssted og et samfund, hvor jøder kan leve frit, i værdighed og som kan statuere et eksempel for menneskeheden. Vi anser det derfor som en del af vores virke at fortsætte alle nødvendige tiltag, som styrker båndene mellem staten Israel og diasporaen, herunder kulturelle aktiviteter, uddannelse, finansiel støtte til humanitære formål i Israel og tilskyndelse til individuelle og kollektive besøg i Israel.

Vi mener, at disse bestræbelser bør omfatte en præsentation af aliyah (jødisk indvandring til Israel) som én mulighed for at leve et jødisk liv, men at deltagelsen i jødisk liv i diasporaen er et ligeværdigt alternativ, der sikrer muliggørelsen for et konstruktivt og berigende samspil mellem jøder i og udenfor Israel.

Vi arbejder for princippet om religiøs pluralisme og fuld accept af forskellige retninger indenfor jødedommen, med deraf følgende konsekvenser både i israelsk lovgivning, i de zionistiske organisationer og i diasporaen. Dette kræver, at progressiv jødedom samt konservativ jødedom får anerkendelse og respekt, rettigheder og muligheder og ikke mindst den absolutte lighed med ortodokse jødedom i alle forhold i staten Israel; vi betragter dette som et spørgsmål om retfærdighed og lighed for loven.

Vi mener, at Israel-diaspora partnerskabet kræver gensidig respekt samt en åben, ærlig og energisk diskussion af fælles problemer og udfordringer mellem parterne. En sådan diskussion bør ikke udelukke ansvarlig kritik af særlig statslige politikker eller andre aspekter af det israelske samfund udtrykt med kærlig bekymring og behørig forståelse.

Vi bifalder alle oprigtige fredsinitiativer og tror på, at sådanne planer altid vbør betragtes ud fra mulige fordele snarere end at afvises ud af frygt for deres mangler. Ligeledes glæder vi os over alle kontakter og samtaler, som kan bidrage til at mindske spændinger, fjerne uvidenhed, overvinde mistillid, og bygge broer af forståelse.

Progressiv jødedom opfordrer alle stater, som ikke allerede har gjort det, til at anerkende staten Israel og etablere normale forbindelser med staten. Progressiv jødedom beder alle religiøse samfund prøve at forstå betydningen af staten Israel for det jødiske folk. Progressiv jødedom forpligter sig selv til at arbejde sammen med alle nationer og religioner med henblik på virkeliggørelsen af fred i Mellemøsten, ophør af krige, terrorisme og alle former for vold, lindring af lidelse og etablering af retfærdighed i alle samfund overalt.

Links:
Scroll to Top