Shir Hatzafon ledes af en bestyrelse på syv personer, som vælges på menighedens generalforsamling. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for en toårig periode. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer af Shir Hatzafon, der iflg. Shir Hatzafons vedtægter anses for jøder. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer (fuldt og associeret medlemskab) i henhold til menighedens vedtægter.

I bestyrelsens sidder tillige den afgående formand samt Shir Hatzafons første formand Robin May Schott, udnævnt til livslang æresformand. De sidste to har dog ikke stemmeret i bestyrelsen.

Shir Hatzafons bestyrelse kan kontaktes per e-mail:shir@shirhatzafon.dk.