Bestyrelsen

Shir Hatzafon ledes af en bestyrelse på syv personer, som vælges på menighedens generalforsamling. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for en to-årig periode. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer af Shir Hatzafon, der iflg. Shir Hatzafons vedtægter anses for jøder. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer (fuldt og associeret medlemskab) i henhold til menighedens vedtægter.

I bestyrelsens sidder tillige den afgående formand, som dog ikke stemmeret i bestyrelsen.

Shir Hatzafons bestyrelse kan kontaktes per e-mail:shir@shirhatzafon.dk.

Scroll to Top