Shir Hatzafon har brug for dig

På de få år Shir Hatzafon har eksisteret har vi opnået meget.

  • Menigheden er blevet godkendt af myndighederne
  • Viet flere blandede par, der ellers har været henvist til et rådhus
  • Hjulpet drenge og piger til at læse op fra torahen ved deres bar/bat mitzvah
  • Budt personer velkomme til jødedommen gennem vores konverteringsprogram
  • Introduceret ligestilling mellem kvinder og mænd i jødedommen i Danmark
  • Et medlem er som første danske kvinde blevet ordineret som rabbiner
  • Skabt et religiøst tilhørssted for de mange jøder, der ikke kan være medlem af en ortodoks menighed

Alt dette og meget mere er opnået gennem frivilligt arbejde af menighedens ildsjæle. Shir Hatzafons vigtigste indtægtskilde er medlemmernes bidrag; medlemmer som mener, at den indsats som Shir Hatzafon yder er værd at betale for.

Men Shir Hatzafon har brug for støtte og hjælp til at udvikle sig fremover. Den mest værdifulde hjælp er selvfølgelig, hvis du og din familie melder sig ind og tager del i udviklingen af Shir Hatzafon, men enhver økonomisk håndsrækning er meget velkommen. Store og små bidrag er kærkomne, vi har mange projekter, som vi gerne vil realisere til glæde for medlemmerne af Shir Hatzafon og det øvrige jødiske samfund i Danmark.

Shir Hatzafon er godkendt af Skat som modtager af fradragsberettigede pengegaver. Bidrag op til 15.000 kr. kan fratrækkes på selvangivelsen. Beløb kan indbetales til Shir Hatzafon på følgende måder:

Indbetaling via MobilePay

MobilePay: 177438

Indbetaling til Shir Hatzafons bankkonto

Danske Bank
Reg.nr. 9570
Kontonr. 60040737

IBAN kode: DK55 3000 0060 0407 37
SWIFT/Bic kode: DABADKKK

Kontakt Shir Hatzafons kasserer for oplysninger om, hvordan fradragsmuligheden udnyttes.

Kassereren kan kontaktes per e-mail shir@shirhatzafon.dk.

PayPal

Shir Hatzafon kan også støttes med donationer via PayPal. Klik på knappen neden for og følg instruktionerne.

Amount: USD
Make payments with PayPal

[wp_paypal_payment_box_for_any_amount email=”shir@shirhatzafon.dk” description=”Donation” country_code=”DK”]

Skattefradrag i USA

Shir Hatzafon kan også støttes økonomisk med skattefradrag fra USA gennem WUPJ. Kontakt kassereren for nærmere information om dette.