WUPJ – World Union of Progressive Judaism

World Union for Progressive Judaism (WUPJ) er den internationale paraplyorganisation, der omfatter over 1.200 reform, liberale, progressive og rekonstruktionistiske jødiske menigheder med mere end 1,7 millioner medlemmer i mere end 40 lande.

Progressiv jødedom er rodfæstet i Bibelen, især læren fra Profeterne. Progressiv ødedom bygger på en oprigtig manifestation af jødisk kreativitet, ældgammelt og moderne, særligt for dem der vægter inderlighed og som ønsker at lære, hvad Gud forventer af os: Retfærdighed og ligestilling, demokrati og fred, personlig tilfredsstillende og fælles forpligtigelser.

Praktisering af progressiv jødedom er fæstnet i jødisk tankegang og tradition. Progressiv jødedom søger at udvige omfanget af religiøs observans ved at praktisere fuld ligestilling for alle jøder uanset køn og seksuel orientering – også når dette udfordrer traditionelle opfattelse af, hvad jødisk lov foreskriver.

Af de omking 13 millioner jøder i verden i dag, lever næsten en trediedel i lande, hvor jødisk liv er svagt og med få muligheder for meningsfyldt jødisk livsudfoldelse. Det er WUPJs mål at sikre alle jøder tilgang til et aktivt jødisk miljø, som inspirerer dem spirituelt og bringer jøder sammen i fællesskab. Vi er engageret og forpligtet til dette ukrænkelige arbejde.

Fakta om WUPJ:

  • Mere end 40 lande med progressive menigheder
  • 1.200 progressive, liberale, reform og rekonstruktionistiske menigheder verden over.
  • 1.500 unge deltagere i ugentlige aktiviteter i 60 ungdomsklubber i det tidligere USSR.
  • 2.000 jødiske, kristne og muslimske familier modtager helligdags fødevarehjælp i Israel.
  • 16.000 medlemmer af Netzer Olami, WUPJs internationale ungdomsbevægelse.
  • 45.000 familiemedlemmer nåes gennem Progressive Judaism’s pluralistiske jødiske studieprogrammer i israeliske offentlige skoler.
  • 1.700.000 mennesker tilknyttet WUPJ-menigheder/organisationer verden over:

Argentina, Aruba, Australien, Bahamas, Belgien, Brazilien, Canada, Chile, Costa Rica, Cuba, Curacao, Danmark, El Salvador, France, Germany, Guatemala, Hong Kong, , Hviderusland, Indien, Irland, Israel, Italien, Jamaica, Kina, Luxembourg, Mexico, The Nederlandene, New Zealand, Panama, Polen, Puerto Rico, Rusland, Singapore, Spanien, Storbritanien, Sydafrika, Surinam, Sverige, Schweitz, Tjekkiet, Ukraine, Ungarn, USA, Østrig.

Du kan læse mere om WUPJ i linket til højre.

I Europa er WUPJ organiseret i European Union for Progressive Judaism (EUPJ) med hovedkvarter i London. I de fleste lande under EUPJ er progressiv jødedom først begyndt indenfor de sidste to årtier at blomstre igen efter shoahen under 2. verdenskrig.

Der er i dag organiserede progressive jødiske samfund i følgende lande i Europa: Belgien, Danmark, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Links:
Scroll to Top