Om jødedom

traditionTradition gennem forandring

Progressiv jødedom er forankret i jødisk tænkning og tradition og søger at udvide jødisk observans ved at give fuld ligestilling for alle jøder, uanset køn, hudfarve og seksuel orientering – og samtidig udfordre love, der er i strid med jødedommens grundlæggende principper.

Et af de ledende principper i progressiv jødedom er autonomi hos den enkelte. En progressiv jøde har ret og pligt til at beslutte, hvordan den enkeltes jødedom bør udleves gennem tro eller praksis.

Progressiv jødedom erkender, at alle jøder – om liberale, reforme, konservative, rekonstruktionistiske, sekulære eller ortodokse – er væsentlige dele af det verdensomspændende samfund af jøder. Progressiv jødedom er af den overbevisning, at enhver generation har en forpligtigelse til at vurdere og tage stilling til hvordan mitzvot (påbud) bedst efterleves med behørig respekt for såvel tradition som modernitet.

Progressiv jødedom adskiller sig fra mere rituelt observerende former for jødedommen i og med erkendelsen det værdifulde i, at vores jødisk-religiøse arv har udviklet og tilpasset sig historiens og samfundets udvikling gennem århundreder. Jødedommen har bidraget med væsentlige elementer i menneskehedens udviklingshistorie; gennem en åben og velkommende tilgang til det omgivende samfund vil progressiv jødedom sikre, at den jødiske tradition fortsat videregives til jøder såvel som ikke-jøder og bidrager til en bedre fremtid for menneskeheden.

Skriv et svar

Scroll to Top