Flerkulturelle familier

Traditioner er noget af det der binder familier sammen.

Jødedommen er særlig rig på traditioner, som er tilknyttet familielivet. Shabbaten er en ugenlig tilbagevendende begivenhed, der samler familien. Årets gang er også velsignet med et utal af jødiske helligedage, som den blandede familie kan være fælles om – i hjemmet og i synagogen.

I familier med en flerkulturel religiøs baggrund er der også flere traditioner. Progressiv jødedom og Shir Hatzafon forholder sig realistisk og positivt til flerkulturelle familier.

I dag regner man med at omkring 80 % af jøder i Danmark gifter sig med en ikke-jøde. I de fleste tilfælde vil det betyde, at disse familier langsomt forsvinder fra det jødiske folk, da ortodokse menigheder har svært ved at ombefatte den ikke-jødiske ægtepart.

Shir Hatzafon velkommer alle familier, der ønsker at opretholde en jødisk tilknytning og vidergive de jødiske traditioner til deres børn. Shir Hatzafon anerkender som jøder alle med mindst én jødisk forælder, hvad enten det er moderen eller faderen, så længe personen føler en jødisk tilknytning og ikke har været optaget i en ikke-jødisk trosretning.

Shir Hatzafon byder varmt den ikke-jødiske part i en familien velkommen i menigheden. Vi anerkender og værdsætter indsatsen den ikke-jødiske part yder for at muliggøre vidregivelsen af de jødiske traditioner til de kommende generationer. Vi vil forsøge at tilbyde den støtte en flerkulturel familie føler at have behov for til at leve et menigsfyldt jødisk liv.

Ofte ser man, at flerkulturelle familier vælger at lade deres børns religiøse tilhørsforhold være op til børnene selv, når de bliver gamle nok til selv at vælge. Desværre ser vi alt for ofte, at netop ikke at tage et valg på vegne af børnene bliver til et fravalg af det jødiske fællesskab. Shir Hatzafon ser det som en af sine vigtigste opgaver, at hjælpe flerkulturelle familier til at blive og føle sig som en del af det jødiske fællesskab.

 

Scroll to Top